Avís Legal

El lloc web i el domini espaiagraribaixatordera.cat corresponen a l’Ajuntament de Palafolls, amb CIF P0815400G i domicili a la plaça Major, núm. 11, de Palafolls (CP 08389), adreça electrònica palafolls@palafolls.cat.

L’Ajuntament de Palafolls forma part de l’Associació Espai Agrari Baixa Tordera (d’ara endavant l’Associació) integrada pels organismes següents:

Ajuntament de Palafolls

Ajuntament de Tordera
Amb CIF P0828400B i domicili a Plaça de l’Església, 2, 08490 – Tordera.

Ajuntament de Malgrat de Mar
Amb CIF P0810900A i domicili al carrer del Carme, 30, 08380 – Malgrat de Mar.

Ajuntament de Santa Susanna
Amb CIF P0826100J i domicili a Plaça de Catalunya s/n, 08398 – Santa Susanna.

Ajuntament de Blanes
Amb CIF P1702600F i domicili a Passeig Dintre, 29, 17300 – Blanes. 

Diputació de Barcelona
Amb CIF P0800000B i domicilia a Rambla de Catalunya, 126, 08008 – Barcelona.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a l’Associació o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. L’Associació presenta aquests continguts per a informar d’esdeveniments, notícies, serveis i activitats. L’Associació autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a www.espaiagraribaixatordera.cat/ la pàgina d’inici del lloc. L’Associació es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.espaiagraribaixatordera.cat/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que l’Associació actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. L’Associació es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. L’Associació no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.