Què és l’Espai Agrari de la Baixa Tordera?

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera és un territori divers, proper, agrari i sostenible, que vetlla per a garantir una alimentació sana i saludable per a les generacions presents i les futures.

Els ens locals i la pagesia del territori s’han unit per a treballar plegats i fer realitat aquest compromís. Per a fer-ho, han creat l’ens gestor de l’Espai Agrari, que serà el responsable d’impulsar i vetllar pel compliment de les actuacions i projectes recollits en el document d’acció (Pla de Gestió i Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera).

Divers

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera és un dels paisatges agraris més rellevants i singulars del nostre país. És un espai d’acreditats valors productius, culturals, ecològics i paisatgístics, fet que n’ha motivat la protecció i el reconeixement del seu valor excepcional en la producció d’aliments sans i saludables. El riu Tordera, de caràcter mediterrani i eix geogràfic de referència d’aquest territori, conforma una de les conques fluvials més interessants a nivell europeu per la seva riquesa biogeogràfica.

L’Espai Agrari presenta una gran diversitat d’ecosistemes agraris, degut al gradient orogràfic accentuat, que fa que, en pocs metres, es passi d’un paisatge de Peudemont, al Montnegre Corredor, als relleus suaus de les planes del delta. Així, en el vessant més septentrional s’hi conreen cereals i farratges, hi ha ramats de pastura que produeixen carn i llet, i a les planes del delta s’hi conrea la més àmplia gamma d’hortalisses fresques per al consum directe.

Proper

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera genera una producció agrícola de proximitat que permet que la població dels municipis de la Baixa Tordera, i d’altres propers, disposin de productes hortícoles i ramaders d’alta qualitat, amb costos reduïts de transport i menors emissions d’efecte hivernacle.

Agrari

Les terres fèrtils de la Tordera, i les excel·lents condicions climàtiques marcadament mediterrànies, li atorguen a aquest espai el privilegi de produir carns, hortalisses i aliments frescos que el fan excepcional com a espai de producció alimentària.

Sostenible

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera està compromès amb el medi ambient i la biodiversitat. L’Agricultura a la Baixa Tordera té més de 200 anys d’història. Les pràctiques sostenibles en el conreu de la terra i la ramaderia han configurat aquest paisatge agrícola, tradicional i divers, de l’horta de regadiu, a l’àmbit delta, i de cereals de secà, a les zones interiors de la vall baixa de la Tordera.

Les pràctiques agrícoles en maneig ecològic i integrat, i també la recerca per a la millora del segrest de carboni al sòl i el foment de la fauna auxiliar pel control de plagues formen part de les accions que s’impulsen des de l’Espai Agrari amb l’objectiu de contribuir a model agraris i alimentaris neutres en carboni.

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera és la màxima expressió de la voluntat i el compromís polític i de la pagesia per a treballar plegats per a aquest territori, generant beneficis per a la ciutadania i la pagesia locals, i actuant decididament per a un territori Divers, Proper, Agrari i Sostenible.

Qui en forma part?

L’Espai Agrari disposa d’un ens propi de gestió, integrat pels ens locals i la pagesia del territori. En formen part els Ajuntaments de Palafolls, Tordera, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Blanes, les cooperatives agràries Conca de la Tordera, Progrés – Garbí i Agrària de la Baixa Tordera, i els pagesos representants dels consells agraris municipals.

El procés cap a la creació de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera va començar a la dècada dels 90, quan l’Ajuntament de Palafolls va proposar-ne la creació. La iniciativa la van acollir tots 5 municipis.

Diversitat i petjada de carboni

La finalitat de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera és millorar la salut de les persones i del planeta.

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera promou projectes de recerca i investigació que contribueixin a la millora de la diversitat de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i també projectes innovadors per minimitzar la petjada de carboni del sistema alimentari.
Els tres àmbits d’investigació i recerca en diversitat i petjada de carboni, són:

Documents d’interès

Podeu contactar amb l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

Subscriu-te al butlletí

Vols estar informat de les actuacions que s’impulsen des de l’Associació Espai Agrari Baixa Tordera? Subscriu-te i rebràs tota l’actualitat!