Bones Pràctiques a l’Espai Agrari de la Baixa Tordera en la gestió de l’aigua: L’assessorament de les ADV en la programació del reg

Reg per degoteig
Reg per degoteig

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera es distingeix per l’ús de tècniques i pràctiques avançades que permeten als productors mantenir una gestió eficient i sostenible dels seus cultius.

Entre aquestes pràctiques, el paper de les Associacions de Defensa Vegetal (ADV) destaca com un element per l’optimització de la producció agrícola.

Les ADV treballen per garantir unes bones pràctiques de sostenibilitat i l’ús de recursos dels diferents cultius que es cultiven a la zona de l’EABT.

ADV’s, han potenciat i treballat en  la gestió integrada de plagues, bé sigui amb la implantació de marges florals per afavorir l’establiment de fauna auxiliar beneficiosa pels diferents cultius de la zona, així com la de polinitzadors; reduir l’ús de productes fitosanitaris amb la lluita integrada de plagues, establir insectes i depredadors naturals per combatre certes plagues en cultius com cogombre, tomàquet, pebrot, patata,… Estar al dia de noves tècniques de millora en reg, implantació de sensors o sondes per controlar els intervals de reg en certs cultius-moments.

Tot i que el reg localitzat és àmpliament conegut i utilitzat, a l’Espai Agrari de la Baixa Tordera s’ha anat més enllà amb l’adopció de tecnologies avançades per gestionar l’ús de l’aigua. Una de les pràctiques és l’ús de sensors de reg.

Durant cada campanya d’estiu, es col·loquen diversos sensors de reg als camps. Aquests sensors monitoritzen de forma contínua les condicions del sòl i la humitat, proporcionant dades crucials sobre les necessitats d’aigua dels cultius. 

A mesura que passen les campanyes, les ADV recullen aquestes dades per crear un històric detallat sobre les dosis d’aigua aplicades en anys anteriors. A partir d’aquest històric, poden determinar les dosis òptimes de reg segons la pluviometria i altres factors.

Aquestes dades permeten fer recomanacions específiques i personalitzades als productors sobre les quantitats d’aigua que han d’aplicar, millorant així l’eficiència hídrica i ajudant a preservar aquest recurs tan valuós.

Les bones pràctiques implementades a l’Espai Agrari de la Baixa Tordera, com la coordinació dels cultius per part de les ADV i l’ús de sensors de reg, són exemples clars de com es pot combinar la tradició amb la innovació per fomentar una agricultura més sostenible i eficient. Aquestes mesures no només beneficien els productors locals, sinó que també contribueixen a la preservació del medi ambient i a la sostenibilitat de l’entorn agrícola.

COMPARTIR