El Cicle Formatiu de Grau Mig d’Agroecologia, una eina per al relleu agrari

CFGM de producció agroecològica

Hem pogut conversar amb Xavi Fontanet, coordinador del CFGM de producció agroecològica sobre el potencial d’aquest cicle.

Quin és el perfil mitjà dels estudiants del Cicle Formatiu?

Habitualment tenim diferents perfils. D’una banda, gent més jove que prové directament de la ESO o de programes de formació i inserció, amb alguna inquietud per la natura o l’activitat a l’aire lliure i amb interès a adquirir habilitats i coneixements pràctics. Però també solem tenir alguns alumnes d’entre 20 i 40 anys que provenen d’altres formacions o del món laboral, i que amb les idees més clares busquen algun tipus de sortida laboral o projectes per desenvolupar al món agrari. I també solem trobar, a cada curs, algun alumne que prové d’una família amb explotació agrícola i amb ganes de seguir l’activitat.

Creus que entre els joves hi ha estereotips lligats a la decisió de ser pagès?

Aquests estereotips hi són en la societat en general, i encara més entre els joves, que estan molt pendents de la seva imatge social tant al carrer com a les xarxes.

El relleu generacional al sector agroalimentari està en risc?

Aquesta és una realitat indiscutible quan parlem d’un model agrari lligat a petites i mitjanes explotacions familiars, l’únic model que garanteix una producció sostenible de proximitat i un teixit professional arrelat al territori. D’aquí la importància de prioritzar la creació de vocacions, la capacitació dels joves i l’accés als mitjans de producció, en especial la terra.

Les noves tècniques agrícoles i ramaderes, que prioritzen productes agropecuaris ecològics i milloren la biodiversitat, poden ser un reclam per als joves i futurs professionals del sector?

Son un bon argument i és desitjable per tothom. Però si no venen acompanyades d’un reconeixement pel que fa als preus i del suport decidit de les administracions, tornem al cap del carrer.

Quins son els principals neguits i dubtes que detecteu entre els vostres estudiants?

Els més joves han de decidir cap a on orientar el seu itinerari professional i formatiu en acabar el cicle, i alhora valorar les opcions reals de demanda de treball que tenen al seu entorn. Els més grans, decidits a incorporar-se al sector professional, bàsicament els preocupa poder accedir a la terra i als recursos materials i de gestió tècnica i administrativa que requereixen per iniciar la seva activitat.

Quin valor afegir pot aportar un treballador qualificat en el sector dels cultius i la ramaderia ecològica?

Més enllà dels coneixements i habilitats adquirits en l’etapa d’estudiant, és molt important l’interès per seguir aprenent durant tota la vida professional. Es valora l’actitud responsable a la feina, l’ordre i estructura en realitzar les tasques, la capacitat de treball en equip i l’estima per l’ofici.

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera suposa un bon escenari on desenvolupar els coneixements adquirits al Cicle Formatiu?

Serà un bon escenari en la mesura que pugui acollir, acompanyar i donar oportunitats reals de professionalitzar-se als estudiants en pràctiques i titulats del cicle, a partir de l’aposta per un model de producció sostenible, innovador i amb criteris socials.

COMPARTIR