El relleu agrari als espais agraris d’horta, un repte compartit

Foto: Banc d'imatges

El relleu agrari és un dels reptes més grans que té el sector arreu.

Aquest és un diagnòstic compartit, així com la necessitat d’afrontar-ho de forma coordinada entre les diferents administracions i agents i entitats del sector, on hi ha consens que cal treballar per revertir la
situació.

L’Espai Agrari de la Baixa Tordera no és aliè a aquesta problemàtica, malgrat ser un dels espais de producció agrària referents a Catalunya, en especial per la producció d’horta: Segons dades de la Declaració Única Agrària (2002), i malgrat tenir una de les mitjanes d’edat dels titulars d’explotació més baixes del país, un 22% tenen menys de 40 anys, un 62% tenen entre 41 i 65 anys, i un 16% segueixen en actiu com a titulars de l’explotació malgrat haver sobrepassat l’edat de jubilació. Aquesta distribució per edats, amb matisos, és compartida amb altres espais agraris d’horta com el Parc Agrari del Baix Llobregat i l’Espai Agrari Cinc Sènies – Mata- Valldeix, i en els tres territoris es comparteix el neguit per l’arribada en els propers anys d’una part de important dels titulars d’explotació a l’edat de jubilació, sense tenir clar el relleu de la seva empresa.

Això es va posar de manifest el passat 11 de març, en el marc d’una reunió de treball amb l’Escola Agrària d’Horticultura i Noves Tecnologies de Cabrils on hi van participar una representació de tres espais agraris d’horta (Espai Agrari de la Baixa Tordera, Parc Agrari del Baix Llobregat i Espai Agrari Cinc Sènies – Mata – Valldeix), on també hi van participar una representació del Cicle Formatiu de Grau Mig de Producció Agroecològica de l’Institut Ramon Turró de Malgrat de Mar i representants del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de la Diputació de Barcelona. Entre les conclusions de la trobada destaca la necessitat d’actuar amb més accions i diferents respecte el que es fa fins ara, per potenciar el relleu agrari en les explotacions d’horta, i l’acord de seguir treballant de forma coordinada i compartida per impulsar el relleu agrari en aquests tres espais referents en la producció agrària d’horta.

COMPARTIR