“El CFGM en Producció Agroecològica aporta un valor estratègic vital per a la societat”, Xavier Fontanet, responsable de la formació

L’Institut Ramon Turró i Darder compta amb la seva pròpia plantació de plantes aromàtiques. Foto: CFGM en Producció Agroecològica

Entrevista a Xavier Fontanet, professor del cicle formatiu creat conjuntament amb l’EABT

El cicle formatiu de grau mitjà en producció agroecològica és fruit de les primeres trobades i reflexions que es van dur a terme entorn de la creació de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. Dels primers diagnòstics del sector, de seguida va sorgir la necessitat que hi hagués una formació a la zona en producció agrícola especialitzada en horta ecològica.

En uns mesos es va treballar conjuntament amb el Departament d’Educació, qui va instaurar els estudis a l’Institut Ramon Turró i Darder de Malgrat de Mar. Quatre anys després, hem parlat amb Xavier Fontanet, responsable del cicle formatiu per a avaluar el seu funcionament.

Quin és el tret distintiu de l’IES Ramon Turró i Darder, respecte d’altres centres que ofereixin aquests estudis?

Com aquest cicle va ser una demanda del mateix sector agrari de la zona, hem començat des de zero. Així, els mateixos alumnes han estat generant i creant l’espai i s’han pogut fer molt seu el projecte. A part, és un cicle molt centrat en l’horticultura local, la reproducció de llavors i la venda directa.

Quina és la motivació dels estudiants per cursar aquests estudis?

Normalment, solen ser persones amb algun tipus de connexió amb el món agrícola i la natura, o que els agrada molt el cultiu i els animals. Hi ha els que tenen molt clar que s’hi volen dedicar professionalment, però altres senzillament busquen aquesta connexió amb la part natural i els seus propis interessos.

Com ha estat l’inici del curs?

Tenim menys alumnes del que ens esperàvem a primer i això és un tema que hem de revertir, però ha estat un inici de curs molt positiu que hem emprès amb ganes.

Hi ha novetats aquest any?

Tenim algun docent nou, això ens aporta una renovació i una reorganització interessant que de moment està funcionant molt bé.

Quants alumnes hi ha a cada un dels dos cursos del CFGM?

A primer tenim quatre matriculats i a segon deu. La promoció que es va graduar l’any passat eren onze.

Amb quines instal·lacions compten els estudiants?

Als afores de Malgrat tenim una finca d’1,7 hectàrees a la qual hem anat ampliant instal·lacions. Ara mateix disposem de dos mòduls de magatzem d’eines i un de taller, un hivernacle, diversos camps d’horta, una plantació de fruiters i una de planta aromàtica, espais de compostatge i una base de papallones. Inclús ja hem organitzat unes jornades on ens van visitar els pagesos de la zona. Actualment, un bioarquitecte ens assessora en el muntatge d’un galliner.

Els estudiants del CFGM en Producció Agroalimentària de Malgrat de Mar, de visita amb Maria Riera, del Mas Roig, a Palafolls. Foto: CFGM en Producció Agroecològica

Quines activitats realitzen els alumnes, a banda de les classes habituals?

Intentem fer cada any visites a vàries finques de producció ecològica, tant producció vegetal hortícola, que són les que tenim més a prop, al Pla de Malgrat, Palafolls i Santa Susanna, i també granges de ramaderia ecològica al Maresme, la Selva i altres zones de Catalunya.

Puntualment, fem venir algun expert per a fer diversos tallers i a més, participem del projecte Esporus de l’entitat Espai de Recursos Agroecològics de Manresa: ells ens han ensenyat a fer l’extracció de llavors per a la seva conservació i nosaltres els hi multipliquem diferents espècies de cultius.

En què es diferencien els estudis habituals en producció agropecuària i aquest cicle en producció agroecològica?

Hi ha assignatures troncals de botànica, meteorologia, estudi de sòls… que són molt similars, tot i que nosaltres ho enfoquem a l’agricultura ecològica: el tema de fertilitat i d’adobats ho basem en els mecanismes naturals del sòl i la producció de compostatge. A banda, tenim mòduls específics de producció vegetal i ramaderia ecològiques i hem incorporat un de nou sobre tècniques regeneratives en l’agricultura, que és una cosa molt innovadora i diferencial de l’àmbit de producció sostenible, orgànica i ecològica en el que ens emmarquem.

És important pel futur de la societat que aquests alumnes es formin per a la producció d’aliments específicament ecològics?

En pocs anys l’agricultura ecològica serà la majoritària, per tant, és rellevant que aquest tipus d’eina i de coneixement els tinguem al dia. De cara la societat, aporten un valor estratègic vital: el relleu generacional que pot implicar per a un sector molt envellit. Per a qualsevol país i la seva sobirania alimentària, la capacitat de produir aliments de forma pròpia, sense dependre d’exportacions, és molt necessari.

Quin lligam teniu amb el projecte de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera?

Hem format part de totes les taules rodones i grups de treball que se’ns han plantejat i, concretament, tenim relació amb un projecte, amb l’IRTA de Cabrils i la Federació Selmar, d’assajos i contribucions a l’augment de la biodiversitat a la zona. Ara estem fent una ruta guiada per diferents llocs de l’EABT, on hi haurà mostres d’estratègies de foment de la biodiversitat com a eina agrícola i element ambiental per mantenir l’equilibri ecològic de l’àrea.

Amb la participació de l’IRTA i la Federació Selmar, els estudiants del CFGM en Producció Agroecològica implementen marges florals com a reservori de depredadors naturals de plagues. Foto: CFGM en Producció Agroecològica

COMPARTIR