La demanda de productes de proximitat creix arran de la pandèmia

El segell de Venda de Proximitat ja és present al 6% de la producció agrícola catalana. Foto: Patxi Uriz | Diputació de Barcelona

El 6% de la producció agrícola a Catalunya es comercialitza a través de la venda directa o el circuit curt

La crisi sociosanitària causada per la Covid-19 ha fet augmentar la demanda de productes agrícoles de proximitat per part de la ciutadania catalana, alhora que ha comportat un important creixement de l’oferta, segons apunta l’article tècnic “Anàlisi de l’impacte del segell de venda de proximitat” publicat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.

En concret, l’any 2020 el nombre de productors i elaboradors catalans que van optar pels canals de venda de proximitat va augmentar en un 23%. Les vendes també van créixer de manera molt destacada, especialment al sector d’horta, on la facturació va arribar a triplicar-se respecte de l’any anterior. Aquesta pujada tant en l’oferta com la demanda s’emmarca dins d’una tendència a l’alça en l’interès general pels productes de proximitat: “Les pautes de consum comencen a incorporar de manera significativa el compromís amb el territori, la pagesia i els mercats locals”, afirmen els autors de l’informe.

La proximitat com a valor afegit d’un aliment atrau més que el fet que sigui ecològic, de fet, el 77% dels consumidors prefereixen el producte de proximitat que l’ecològic, segons indiquen les dades recollides per a l’estudi. Cal destacar, a més, que d’entre els operadors inscrits al segell de Venda de Proximitat, el 26% també té el certificat de producció ecològica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, una dada molt elevada si es té present que és una marca que només representa el 5% del total dels productors catalans.

El segell de Venda de Proximitat va néixer l’any 2013 amb el Decret 24/2013, com un sistema d’inscripció voluntària per a identificar els productes comercialitzats a través de la venda directa o el circuit curt. Actualment hi ha més de 3.000 productors i elaboradors catalans adherits al segell, dels quals, gairebé 200 són cooperatives.

Prenent dades de l’any 2018, l’article de la Generalitat analitza el pes del segell “Venda de Proximitat” dins el total de productes agrícoles i ramaders del mercat català. S’observa que aquell any, els productes acreditats representaven el 6% de la producció agrícola sense transformar censada a Catalunya; sent especialment important en els sectors de les lleguminoses (17% de la producció), l’horta (15%) i la fruita dolça (10%).

El 77% dels consumidors a Catalunya valoren més els productes agraris de proximitat que els ecològics. Disseny: Generalitat de Catalunya

Pel que fa als canals de comercialització, el 59% dels productes adherits al segell són venuts a través de la venda directa per part del mateix productor o elaborador, mentre que l’altre 41% de la producció de proximitat arriba al consumidor a través de circuits de venda curts. L’any que es van recollir les dades per a aquest estudi, el 22% dels operadors adherits al segell ja usaven Internet com a canal comercial; tot i que les vendes només suposaven el 7% del total, els autors del text calculen que el creixement en l’ús d’aquest mitjà haurà tingut un creixement del voltant d’un 20% interanual.

Fet que l’augment del consum del producte de proximitat és una tendència consolidada en els darrers anys, el segell de Venda de Proximitat esdevé una eina útil per a identificar, com a consumidors, els aliments que comprem a través d’un circuit curt. Però també resulta útil per a aquells productors i elaboradors que vulguin posar en relleu aquest valor afegit que tenen els seus productes

COMPARTIR