L’EABT engega un estudi per millorar l’eficiència del sistema de reg i drenatge

L’estudi busca millorar la xarxa de rec i drenatge d el’Espai Agrari per tal de poder garantir la producció d’aliments ara i en un futur. Foto: Patxi Uriz | Diputació de Barcelona

L’objectiu és garantir la resiliència del sistema hídirc i la producció d’aliments ara i en el futur

Durant 2023 es realitzarà un estudi cartogràfic per analitzar l’estat de les xarxes de reg i drenatge de l’Espai Agrari Baixa Tordera. L’objectiu és conèixer millor aquest sistema per a millorar-ne l’eficàcia i, en previsió de les inclemències causades pel canvi climàtic, poder donar una resposta al règim pluviomètric canviant en els que ens trobem, per evitar futures damnificacions a les instal·lacions, com les causades pel temporal Glòria, el gener de 2020.

Els resultats d’aquest estudi, permetran establir les bases tècniques necessàries per a dissenyar un model de gestió hídrica al tram baix de la conca de la Tordera, que afavoreixi la compaginació l’ús de l’aigua com a recurs per als camps de conreu amb la conservació dels valors ecològics i el paisatge natural i agrari.

El primer pas de l’estudi és la creació d’un mapa i un inventari que identifiquin tots els elements de la xarxa segons la seva funció principal, segons la seva relació amb la producció d’aliment i segons la seva titularitat. A més, de determinar les zones de recàrrega dels aqüífers i els cabals d’aigua superficials. En aquesta cartografia també s’indicarà aquells canals de rec que tenen actualment un valor ecològic per la fauna que acullen.

A partir d’aquest mapa es podrà també determinar quines són les necessitats d’aigua per a ús agrícola, en funció d’una demanda estimada dels diferents tipus de cultiu per a millorar l’eficiència de la xarxa en general en funció dels cicles anuals de més i menys necessitat hídrica. 

Amb les conclusions de l’estudi es podran generar una sèrie de propostes de millora per a un escenari present i futur en què es preveuen grans sequeres als estius i aiguats importants a les tardors i primaveres, tenint en compte les necessitats agràries, productives, ecològiques i de la ciutadania local.

COMPARTIR