Participa en l’enquesta “I tu, què menges? Parlem d’aliments!” Una iniciativa per contribuir a un futur alimentari sostenible.

Respon a l’enquesta i ajuda a enfortir el sistema agroalimentari local per promoure la salut i la sostenibilitat del territori. 

L’Estratègia Alimentària representa un pas significatiu cap a un sistema agroalimentari més sa, just, saludable, i sostenible, amb l’objectiu de satisfer les necessitats locals i promoure la resiliència i l’autosuficiència. Aquest enfocament integral aborda tot el cicle alimentari, des de la producció fins al consum, considerant les implicacions locals en termes de salut, benestar, medi ambient, economia, educació i cultura.

Un dels aspectes clau d’aquesta estratègia és la seva naturalesa participativa, inspirada en el Pacte de Milà, que promou una col·laboració estreta entre els diferents actors del territori.

En aquest sentit, la creació del Consell Alimentari Local emergeix com una eina indispensable, concebuda com un espai inclusiu de debat i reflexió on convergeixen agents públics i privats. El seu propòsit és establir aliances, prioritzar reptes i impulsar accions de política alimentària, tot assegurant una participació activa de la societat civil. Un primer pas en aquesta direcció, va ser la reunió del grup de treball celebrada a Palafolls el passat 28/02, amb la que s’ha començat a avançar en el compromís de diferents agents de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera vers una alimentació de proximitat, saludable i sostenible a tots nivells.

Per aprofundir en aquesta iniciativa i recollir diverses perspectives, s’està realitzant una enquesta titulada “I tu què menges? Parlem d’aliments“. Aquesta enquesta té com a objectiu entendre la relació dels habitants de la Baixa Tordera amb l’alimentació, essencial per al desenvolupament i l’èxit de l’Estratègia Alimentària.

A través d’aquest procés participatiu i inclusiu, la Baixa Tordera s’encamina cap a un futur alimentari més sostenible i resilient, amb una comunitat compromesa i informada sobre les qüestions alimentàries locals.

Participa en l’enquesta a través d’aquest enllaç

COMPARTIR