Pla d’actuació 2024 de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

Vista aèria dels camps i conreus de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera
Vista aèria dels camps i conreus de l'Espai Agrari de la Baixa Tordera

El passat 16 de gener, l’assemblea de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera va aprovar el Pla d’Actuació per l’any 2024 de l’entitat.

Es tracta d’un pla d’actuació de continuïtat respecte a les activitats iniciades l’any anterior, i que té com a finalitat avançar en l’aplicació del Pla de Gestió i Desenvolupament de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. Aquest és el pla estratègic que se segueix actualment, i que va ser elaborat de forma participativa pels actors implicats i aprovat l’any 2020. El document es pot consultar aquí.

En aquest sentit, el pla d’actuació 2024 conté 12 actuacions que s’emmarquen en les 6 línies estratègiques del Pla de Gestió i Desenvolupament. Enguany, i com en l’any anterior, l’actuació a la qual es dedica l’esforç més gran en l’àmbit pressupostari, és l’Obrador Compartit. Una eina que ha de permetre a empreses agràries del territori, poder avançar en l’escala de valor dels seus productes, reforçar la seva rendibilitat i apropar a la ciutadania conserves i elaborats vegetals de proximitat.

En l’àmbit de la relació de l’Espai Agrari amb la ciutadania, el Pla d’Actuació 2024 inclou:

  • Actuacions per impulsar la comunicació de l’activitat agrària del territori i els valors que té associats.
  • Implementació de senyalització per donar a conèixer l’espai i ordenar els fluxos de visitants.
  • Activitats de promoció de la marca Espai Agrari de la Baixa Tordera.
  • L’impuls d’una estratègia alimentària amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema alimentari més just, saludable, sostenible i de proximitat. Aquesta estratègia es basarà en polítiques locals que integrin una visió global de l’alimentació.

Les actuacions que donen suport a les empreses agràries incloses en el pla d’actuacions 2024 de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera són:

  • Mantenir el servei agrometeorològic existent, que permet una millora en la presa de decisions davant de situacions climàtiques adverses.
  • La implementació del Banc de Terres per facilitar l’accés a la terra per part de la pagesia.
  • Accions destinades a millorar la gestió hidrològica del territori, garantint un ús eficient dels recursos hídrics disponibles.
  • La participació en activitats d’assessorament tecnològic a les empreses agràries

Finalment, l’Espai Agrari de la Baixa Tordera inclou en el seu pla d’actuació, el suport al Cicle Formatiu de Grau Mig d’Agroecologia de l’Institut Ramón Turró de Malgrat, i la participació en el Pla de Relleu Agrari de la Diputació de Barcelona, com a eines per afavorir el relleu al capdavant de les explotacions agràries. Aquestes iniciatives es presenten com a eines clau per fomentar la successió generacional i facilitar el relleu de noves generacions al capdavant de les explotacions agràries.

COMPARTIR