Principals característiques del sector agrari de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

El tros de l'Uri
El tros de l'Uri

Un estudi fet l’any 2023 en descriu les característiques més destacades

L’any 2023 va finalitzar un estudi de caracterització del sector agrari de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera que tenia com a objectius identificar l’estructura de les empreses, conèixer els seus canals de venda, analitzar l’estat del relleu agrari i detectar les principals necessitats i reptes del sector. Per fer-ho, a banda de l’anàlisi de dades, l’estudi va incloure un intens treball de camp amb un nombre important d’entrevistes a la pagesia del territori.

Els resultats més destacats de l’estudi són:

  • Un 21,7% dels titulars d’explotació tenen menys de 40 anys, un 62% tenen entre 40 i 65 anys i un 16,3% tenen més de 65 anys. L’edat mitjana és una de les més baixes de Catalunya, amb una presència de dones titulars d’explotació que se situa només en el 13%.
  • Pel que fa a la comercialització, destaca el pes de les cooperatives del territori com a canals de venda i també la venda de proximitat, en un territori en el qual es produeix més del que es consumeix en l’àmbit local.
  • Pel que fa als principals reptes que l’estudi posa de manifest, es poden destacar la demanda de reconèixer a escala social el paper de la pagesia i cercar la complicitat de la societat. En l’àmbit d’administració, es demana suport i fre als controls i burocràcia desmesurats. I per últim, nivell empresarial els reptes són assolir nivells d’ingressos suficients que permetin una gestió d’empresa més folgada i tenir relleu al capdavant de les explotacions. 

Per tal d’atendre aquests reptes, l’estudi ha recollit un conjunt de propostes:

  • Potenciar l’escolta de les administracions davant als reptes de la pagesia.
  • Més presència de les cooperatives.
  • Fomentar els circuits curts de comercialització i els projectes de recerca i I+D+i d’interès per al sector agrari.
  • Enfortir la comunicació amb la societat 
  • Garantir el suport i acompanyament a les empreses agràries.

 L’estudi és una eina que permet a les administracions i a l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera orientar millor les seves actuacions per donar una resposta més adequada a les necessitats del sector agrari del territori.

COMPARTIR