Reunions de treball amb els ajuntaments per treballar els resultats de l’Estudi deRec i Drenatge de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera

Xarxa de drenatge segons proporció de superfície agrícola drenada acumulada sobre l’amplada de cada element de la xarxa.
Xarxa de drenatge segons proporció de superfície agrícola drenada acumulada sobre l’amplada de cada element de la xarxa.

A la tardor, es treballarà amb la pagesia per recollir-ne l’opinió i posicionament.

Recentment s’han fet sessions de treball amb els municipis de Blanes, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera i Santa Susanna, per exposar els resultats de l’Estudi de rec i drenatge de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera realitzat l’any 2023 per la consultora ENIGEST.

L’estudi, que parteix de la inquietud del sector agrari per millorar la gestió hídrica del territori i en particular el drenatge, té com a principals resultats un inventari de la xarxa de drenatge existent, la detecció de punts crítics on cal resoldre problemàtiques de drenatge i propostes per la millora de la xarxa, a partir d’analitzar el seu funcionament en l’actualitat. De l’estudi en destaca també l’eficiència en l’ús de l’aigua de reg per part de la pagesia de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera i els usos de l’aigua de l’aqüífer per sectors, on es posa de manifest que gairebé el 80% de l’aigua extreta és per a usos domèstics o industrials. L’estudi ha recollit el coneixement territorial dels pagesos i pageses, a partir d’un conjunt ampli d’entrevistes i reunions de treball.

De les sessions de treball amb els ajuntaments i del treball que es farà més endavant amb la pagesia en resultarà un recull de propostes per millorar la gestió hídrica del territori que l’Espai Agrari de la Baixa Tordera portarà a l’Agència Catalana de l’Aigua.

COMPARTIR