SORTEIG! Emporta’t 3 lots de productes frescos i de proximitat de l’Espai Agrari Baixa Tordera

Carxofa - JARC Hort
Carxofa - JARC Hort

Consulta les bases legals i participa en el sorteig d’Instagram de 3 lots de productes de l’Espai Agrari Baixa Tordera 

Participa en aquesta publicació d’Instagram i assaboreix els productes de la nostra terra! 

Bases del sorteig «3 lots de productes frescos i pròxims de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera»

Primer. Objecte 

L’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera organitza el sorteig de 3 lots de productes frescos i pròxims, a través del seu perfil a Instagram.

En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de divuit anys residents a Espanya i amb perfil a la xarxa social Instagram.

L’objectiu d’aquest sorteig és augmentar la comunitat interessada en el contingut de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, així com premiar la fidelitat dels seguidors i seguidores actuals. Per això es convida a les persones que participen a fer-se seguidor@ del perfil @eabaixatordera. Entre les persones que hi participin es farà un sorteig de 3 lots de productes.

Segon. Organització 

El sorteig «3 lots de productes frescos i pròxims de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera» l’organitza l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera. Les bases que regulen el sorteig es publicaran a l’apartat de notícies del web de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera: https://www.espaiagraribaixatordera.cat

Tercer. Requisits per participar

Per participar al sorteig els i les usuari@s han de:

  1. Ser majors de divuit anys i amb residència a l’Estat Espanyol
  2. Seguir el perfil d’Instagram @eabaixatordera
  3. Tenir perfil a la xarxa social Instagram
  4. Mencionar, en els comentaris del post del sorteig, a un altre perfil d’Instagram que li pugui interessar el contingut de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera.

La participació en el sorteig implica també l’acceptació de les condicions d’Instagram. Es poden consultar les els termes i condicions a l’enllaç -> https://developers.facebook.com/terms

Quart. Calendari 

El període per participar al sorteig comença l’1 de desembre a les 12:00 h i finalitza el 20 de desembre a les 23.59 h.

Cinquè. Condicions

L’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera es reserva el dret de prendre les següents accions en relació amb les persones que participin al sorteig: invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte aquells perfils que consideri sospitosos de participació fraudulenta. 

Això inclou intents de registre amb més d’un perfil d’usuari per part d’una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. A més, l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera es reserva el dret de comunicar-ho a la plataforma d’Instagram, perquè prenguin les mesures pertinents. També es reserva el dret d’emprendre accions legals, si fos necessari.

Sisè. Premis, sorteig, acceptació i lliurament

Premis

El sorteig tindrà tres guanyador@s. Cada persona guanyadora s’endurà un lot de productes d’horta de productors i productores que formen part de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera. Cada premi està valorat en 80 € i no és bescanviable per diners. 

Sorteig

Entre totes les persones que participin es realitzarà un sorteig mitjançant la plataforma Easy Promos que triarà de forma automàtica 3 persones guanyadores i 3 persones de reserva, entre els i les participants que compleixin amb els requisits de participació. El dia 22 de desembre de 2023 l’Espai Agrari comunicarà, a través del seu perfil d’Instagram, les persones premiades.

Acceptació

Les persones guanyadores hauran de posar-se en contacte mitjançant un missatge directe d’Instagram (DM) en el termini de 48 hores facilitant un correu electrònic i un telèfon de contacte per tal de confirmar la voluntat d’acceptar el premi i comprovar que compleix amb els requisits de participació.

En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest sorteig, no vol o no pot gaudir del premi, la persona guanyadora quedarà descartada i es podrà donar, per ordre, a les persones guanyadores en reserva.

Lliurament dels premis

Un cop la persona guanyadora hagi acceptat el premi i s’hagi comprovat que compleix tots els requisits, es trametrà la informació necessària per recollir el premi.

Es premi es recollirà als punts indicats per l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera, en horari comercial. S’exclou l’enviament a domicili dels lots de productes a les persones guanyadores.

Setè. Protecció de dades personals

Els i les participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal. Les dades facilitades per les persones guanyadores s’utilitzaran per a gestionar aquest sorteig.

Vuitè. Responsabilitat 

L’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, als seus perfils a les xarxes socials o a les comunicacions electròniques.

L’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la utilització indeguda dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, a la suplantació de la personalitat d’un tercer.

Instagram està exempt de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la participació dels usuaris i usuàries en aquest sorteig. 

Novè. Acceptació i modificació d’aquestes bases

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat. Es reserva al criteri interpretatiu de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera la resolució de qüestions que puguin derivar d’aquest sorteig.

L’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera es reserva el dret, en qualsevol moment, a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest sorteig i/o finalitzar-lo de forma anticipada si fos necessari per causa justificada i sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. Aquests canvis es comunicaran a través del perfil d’Instagram i els mitjans que siguin necessaris. 

Desè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes

La interpretació d’aquestes bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de l’Associació Espai Agrari de la Baixa Tordera.

COMPARTIR