Una enquesta mostra l’alt interès pel medi ambient per part de la ciutadania de Palafolls

Foto: Patxi Uriz | Diputació de Barcelona

El passat mes de novembre, l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafolls va obrir un qüestionari en línia perquè els palafollencs i palafollenques indiquessin les seves inquietuds en matèria ambiental. Aquest formulari, que va estar en actiu més de quinze dies, tenia l’objectiu de recollir dades per a la posterior elaboració del nou Pla d’Educació Ambiental del poble. Un pla que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la cooperativa Econimbus, i que s’emmarca dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l’Agenda 2030.

Les conclusions obtingudes han estat diverses. Per una banda, les àrees ambientals que més preocupen als participants són la gestió de residus, la conservació de l’entorn natural i els aspectes relacionats amb la contaminació de l’aigua, tant del riu com del mar. Les segueixen de prop el malbaratament energètic i la contaminació de l’aire. Per altra banda, l’opció més votada pel que fa al públic al qual s’han de dirigir les accions d’educació i sensibilització ambiental són la ciutadania en general (famílies, infants, joves…), però també el personal polític i tècnic de l’ajuntament. Tot i que molts dels partícips han sabut indicar alguna iniciativa d’educació ambiental que du a terme l’Ajuntament de Palafolls, el 89% creu que la institució hauria d’invertir més temps i recursos en el medi ambient i la sostenibilitat i impulsar més activitats de caràcter sensibilitzador a les escoles. Altres eixos que la ciutadania ha proposat treballar han estat la mobilitat sostenible, l’estalvi i transició energètica, la gestió de residus i la conservació dels espais naturals (neteges, recuperació, catalogació d’arbredes o arbres emblemàtics…). També cal recalcar que hi ha diverses entitats interessades o obertes a participar més activament en els aspectes de l’educació ambiental del municipi ja sigui fent neteja de boscos, espectacles de sensibilització o recollides de brossa i reciclatge.

El gran nombre de propostes suggerides per part de la ciutadania quant a polítiques i campanyes mediambientals en aquest formulari demostren la voluntat dels palafollencs i palafollenques de treballar conjuntament per preservar el medi ambient. Les respostes es recolliran en el Pla d’Educació Ambiental de Palafolls, que es preveu que estigui redactat a finals del mes de març de 2022 i que s’implementi durant el 2022 i els anys posteriors fins que se n’acabi la vigència.

COMPARTIR