Conca de la Tordera

Josep Ferrer

Defensar els drets i interessos del petit pagès: aquest és l’objectiu de la Conca de la Tordera. Aquesta cooperativa està situada a la conca del riu Tordera i uneix tres poblacions que en el seu moment van comptar també amb cooperatives independents: Blanes, Palafolls i Santa Susanna. La cooperativa de Blanes neix el segle XIX, mentre que les de Palafolls i Santa Susanna són de principis del segle XX.

Tipus de producció

Tradicional, Integrada
Conca de la Tordera
Palafolls
Carrer Damià Puig, 15, 08389 Palafolls, Barcelona
GPS Latitud: 4166577677974710
GPS Longitud: 2747647082500210